Reklamní agentura

Prezentační akce

Nechte zákazníkovi prostor na prohlédnutí a vyzkoušení nového výrobku. 

Sám se musí přesvědčit o jeho přednostech!

Zajistíme/navrhneme:

  • scénář celé akce
  • grafický návrh & výrobu P.O.S materiálu a promočních stánků
  • vhodný oděv promočního týmu
  • proškolení promočního týmu
  • kontrolu nad celou akcí
  • zpracování požadovaného feedbacku akce